Dysleksja

Dysleksja jest jedną z najbardziej uznanych przyczyn zaburzenia czytania, jednak nie wszystkie
zaburzenia czytania są związane z dysleksją.

Zjawisko to można wytłumaczyć tym, że powtarzające się widzenie zniekształconego tekstu,
charakterystyczne dla osób cierpiących na dysleksję, jest powodowane zaburzeniami
psychologicznymi neuronów systemu magnoellular-nego (magno-wielko cellular-komórkowego*).
Istnieje możliwość, że filtry ChromaGenowe poprawiają ten stan poprzez re-synchronizację
(ponowną synchronizację*) systemu magno- i pavro-komórkowego. (Zobacz J. Stein i in.).
Do zilustrowania tego fenomenu, posłużmy się przykładem dwóch faxów. Aby zaistniało połączenie i
informacja została przesłana z jednego aparatu do drugiego, musi wystąpić synchronizacja impulsów,
wysyłanych przez obie maszyny w tym samym czasie. Ten proces nosi nazwę „hand-shaking” jeśli zostanie nieprawidłowo przeprowadzony, wiadomość nie zostanie przesłana, albo zostanie zniekształcona. Specjalne filtry zdają się synchronizować transmisje na/w ścieżkach wizualnych,
dzięki czemu zniekształcone informacje stają się czytelne. Haploskopiczna natura ChromaGenu
oznacza, że poprzez prosty proces diagnostyczny, zostaje zsynchronizowany przepływ informacji.
Naturalnie, każdy filtr Chromagenowy jest dobierany osobno, w zależności od indywidualnych
potrzeb. Wielokrotne próby dowiodły, że system soczewek ChromaGen pomagają pacjentom
cierpiącym na dysleksję, poprzez eliminowanie jej charakterystycznych objawów, takich jak:
postrzeganie tekstu jako zamazanego (do odczytania którego nie wystarcza refrakcja), falowanie
liter lub słów, migotanie tekstu, lub jego „wnikanie” (zanurzanie się) w biel tła; utkwienie wzroku w
dany wzór, lub też we wzory tworzące się z przerw między słowami i linijkami, przeszkadzając w
czytaniu.

Mimo, że ChromaGen jest zabiegiem symptomatycznym, nie leczącym (neurologicznego) źródła
dysleksji, które pozostaje bez zmian, u większości pacjentów występuje poprawa, dzięki której
czytanie staje się łatwiejsze.
Najbardziej wyraźnym dowodem na to, że nastąpiła poprawa w czytaniu, jest szybsze czytanie.
Jednakże, nie wszyscy pacjenci, którzy lepiej widzą, zaczną szybciej czytać. Jest to
charakterystyczne dla starszych dzieci oraz dla dorosłych, którzy, raz nauczeni danego sposobu
czytania, nie zmienią swojego nawyku czytania z raz określoną prędkością. Powinni oni więc
przyzwyczaić się do noszenia soczewek z filtrem i zaakceptować zmianę. Jeśli będą powtarzać test
bez świadomego skupiania się na każdym słowie, będzie można zauważyć poprawę w szybkości
czytania.