Okulary dla daltonistów

Wzrok jest zmysłem, który dostarcza nam najwięcej informacji o naszym otoczeniu. Daltonizm
dotyczy ogromnej części populacji. Choroba ta może ograniczać nas zarówno zawodowo, jak i w życiu
prywatnym, co może być odczuwane już od najmłodszych lat. Dzieci ze ślepotą barw, szczególnie
niezdiagnozowaną, mogą mieć problemy już w przedszkolu i szkole. .
Za widzenie barwne odpowiadają 3 rodzaje fotoreceptorów– czopków znajdujących się w
siatkówce oka. Każdy zawiera inny fotopigment i reaguje na różną długość fal świetlnych. Dzięki temu
rozróżniamy barwy podstawowe – niebieską, zieloną i czerwoną, a po ich zsumowaniu w różnych
proporcjach widzimy wszystkie barwy. Nieprawidłowe funkcjonowanie czopków jest powodem wielu
zaburzeń widzenia barw. Zaburzenia te możemy podzielić na wrodzone lub nabyte. Zaburzenia
wrodzone, uwarunkowane genetycznie są dziedziczone recesywnie, związane z chromosomem X.
Dlatego to mężczyźni chorują dużo częściej (1,5-8%) niż kobiety (0,4%), które mogą być jedynie
nosicielkami genu. Daltonizm jest potocznym określeniem ślepoty barw.

Istnieje wiele testów wykrywających zaburzenia widzenia barw. Jednak wiele osób nie zdaje sobie
sprawy z choroby przez wiele lat, gdyż nie zaburza ona ostrości wzroku ani też nie daje innych
objawów. Jedynie w niektórych przypadkach może wystąpić zmęczenie wzroku pod wpływem
intensywnych bodźców. Najczęstsza metoda badania wykorzystuje tablice Ishihary. Jest to zbiór tablic z
wieloma różnorodnymi kropkami, układającymi się w cyfry, litery lub znaki. Tablice te pozwalają nie tylko
na stwierdzenie czy pacjent jest chory, ale również na zróżnicowanie poszczególnych postaci ślepoty
barw. Dotychczas uważano daltonizm za chorobę nieuleczalną.

Nowością są okulary dla daltonistów ChromaGen Posiadają one specjalne soczewki, które usuwają z pola widzenia
światła niektóre długości fal, które najczęściej powodują problemy związane z rozróżnianiem barw.
Dzięki temu można zobaczyć pełną paletę kolorów w jej najintensywniejszych odcieniach.